Câu chuyện “thương lái”

22/04/2018 - 12:55 - Nguồn: thesaigontimes.vn Yêu cầu xóa tin

Câu chuyện “thương lái”

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) - Rảo một vòng tiếp xúc bà con nông dân, luôn nhận được nhiều lời ta thán về mấy ông bà “thương lái”. Nào là ép giá nông dân, muốn định giá nông sản thế nào thì định. Nào là bội tín, bỏ luôn tiền cọc, để nông sản chín rục trên đồng, trong vườn. Mà đâu phải chỉ người nông dân bức xúc, câu chuyện thương lái còn vào nghị trường, lên các phương tiện truyền thông. Tóm lại là “trăm dâu đổ đầu... thương lái”. Hết thương lái nội rồi đến thương lái ngoại. Vậy thì, nhìn nhận hình bóng đội ngũ thương lái như thế nào đây? Không khéo bà con nói lại “bênh vực” thương lái nữa...

Một khi hai bên còn mối quan hệ biện chứng, chúng ta, những nhà lãnh đạo, quản lý, phải có trách nhiệm làm hài hòa mối quan hệ giữa hai thực thể - thương lái và người nông dân!