Câu đố suy luận, bạn phải thật sáng suốt mới tìm ra được đáp án

Tuổi Teen 20/07/2019 - 10:57

DNVN - Không cần nhịn thở, đồ bảo hộ hay bình oxy, bạn có đoán được bé trai sẽ đứng dưới nước 10 phút bằng cách nào không?

Câu đố như sau: Ảo thuật gia biểu diễn tiết mục nhịn thở dưới nước trong 6 phút mà không có thiết bị trợ giúp. Một cậu bé xem xong đã nói với ảo thuật gia: "Cháu có thể đứng dưới nước trong 10 phút mà không nhịn thở, không đồ bảo hộ hoặc bình oxy".

Bạn có đoán được cậu bé làm thế nào để ở dưới nước lâu như vậy?

Câu đố suy luận, bạn phải thật sáng suốt mới tìm ra được đáp án - ảnh 1

Có thể bạn quan tâm
Ảnh: 7-Second Riddles

Đáp án:

Cậu bé đổ nước vào một chiếc cốc và giữ thăng bằng trên đầu. Như vậy, cậu bé có thể đứng "dưới nước" trong 10 phút.

Câu đố suy luận, bạn phải thật sáng suốt mới tìm ra được đáp án - ảnh 2

Ảnh: 7-Second Riddles

Câu đố suy luận, bạn phải thật sáng suốt mới tìm ra được đáp án - ảnh 3