Chân dung tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Xã hội 11/11/2020 - 12:17

Tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn từng công tác tại Đại học Kinh tế Quốc dân và trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Anh Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Từ 2002 - 2007: Anh Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ Phòng quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chân dung tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn - ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Từ 2007 - 6/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khóa XIII, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 6/2009-1/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.

Từ 2/2010-9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ 10/2011-6/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Trưởng ban rồi quyền Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

Từ 7/2012-1/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, X; Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Từ 2/2013-8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương Đoàn; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Từ 8/2014-11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Được chuẩn y là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ 12/2017 đến nay: Tái cử chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Xuân Trường