Chấp nhận một phần khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mậu (TP Hạ Long)

Nhà đất 06/05/2021 - 09:43

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Mậu, trú tại tổ 3, khu 1B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, có đơn gửi đến cơ quan chức năng khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Chấp nhận một phần khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mậu (TP Hạ Long) - ảnh 1

Phối cảnh Dự án khu dân cư đồi Ngân hàng, TP Hạ Long. (Ảnh minh họa)

Nội dung khiếu nại của ông không được UBND TP Hạ Long chấp nhận tại Quyết định 10971/QĐ-UBND ngày 7/9/2020. Do vậy, ông đã tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. Tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, ông Mậu khiếu nại 3 nội dung: Yêu cầu bồi thường về đất và hỗ trợ đất nông nghiệp trên địa bàn phường đối với diện tích đất thu hồi tại thửa số 14+17/6/GPMB; yêu cầu bồi thường 100% giá trị công trình trên đất; yêu cầu được chi trả số tiền 15,24 triệu đồng cho 52 cây thông nhựa.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh, gia đình ông Mậu quản lý, sử dụng 2 thửa đất, tổng diện tích 3.765,3m2, diện tích bị thu hồi thực hiện dự án là 3.344,8m2.

Trong đó, thửa số 17/6/GPMB, diện tích 645,5m2 (diện tích thu hồi 225m2) thuộc khu đo vẽ 1/5.000, tờ BĐĐC số 9. Nguồn gốc đất do nhà nước quản lý, gia đình ông Mậu sử dụng để trồng cây lâu năm từ sau năm 1997 đến trước ngày 1/7/2004, có thực hiện nghĩa vụ thuế đất nông nghiệp hàng năm 300m2; các công trình nằm trong ranh giới GPMB được xây dựng từ sau năm 1997 đến trước ngày 1/7/2004. Theo đơn xác nhận của tổ trưởng tổ dân các thời kỳ và một số hộ gia đình sống lâu năm tại khu dân cư xác nhận từ năm 1982, gia đình ông Mậu đã đến đây khai hoang và xây dựng các công trình nhà ở.

Về thửa đất 16/6/GPMB, diện tích 3.119,8m2 (thu hồi hết), thuộc khu đo vẽ 1/5000, tờ BĐĐC số 9. Nguồn gốc đất nhận khoán rừng và đất rừng theo hợp đồng số 133/HĐ-GKĐLN ngày 28/4/2010 giữa Ban Quản lý rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường Hạ Long với ông Nguyễn Văn Mậu. Theo biên bản 109/UBND ngày 5/3/2020 của UBND phường Hồng Hải và Biên bản thu thập ý kiến của khu dân cư 1B ngày 4/3/2020 thì xác định việc xây kè đá của hộ gia đình ông Mậu xây dựng trong khoảng thời gian từ 1984 đến năm 1991. Việc xây dựng hệ thống kè này nhằm bảo vệ các công trình xây dựng và nhà ở của hộ gia đình ông tại thửa 17/6/GPMB.

Tại buổi đối thoại ngày 17/12/2020, ông Mậu xin rút 2 nội dung khiếu nại, gồm: Yêu cầu bồi thường về đất và hỗ trợ là đất nông nghiệp trên địa bàn phường đối với diện tích đất thu hồi tại thửa số 14+17/6/GPMB; yêu cầu bồi thường 100% giá trị công trình trên đất. Ông Mậu chỉ còn khiếu nại 1 nội dung: Yêu cầu chi trả số tiền bồi thường đối với 52 cây thông nhựa. Đồng thời khiếu nại việc UBND TP Hạ Long cấp GCNQSDĐ năm 2015 của gia đình chưa hết diện tích đất gia đình quản lý, sử dụng.

Đối với yêu cầu được chi trả số tiền bồi thường 52 cây thông nhựa, tại phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 398/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 của UBND TP Hạ Long, hộ ông Mậu được bồi thường 52 cây thông nhựa với số tiền 15,24 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 4658/QĐ-UBND ngày 4/6/2020, UBND TP Hạ Long thu hồi lại số tiền trên với lý do: “Số cây các hộ dân tự trồng trên diện tích đất này không thuộc vốn ngân sách (trừ cây thông)”.

Trong khi đó, ngày 12/9/2014, Ban Quản lý rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường TP Hạ Long có công văn 106/CV-BQL trả lời ông Mậu có ghi: “Tất cả những cây thông mã vĩ có chiều cao trung bình 15-18m, đường kính bình quân 22cm đến 30cm nằm trong diện mà Ban giao khoán cho gia đình là cây được trồng và bảo vệ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Còn lại những cây thông nhỏ, bạch đàn, keo... là cây trồng do gia đình ông trồng bằng nguồn vốn tự có của gia đình không thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý”.

Do toàn bộ số cây thông trên đều có chiều cao dưới 10m, đây là thông nhựa không phải thông mã vĩ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường TP Hạ Long quản lý tại khu đất giao khoán cho gia đình ông Mậu. Mặt khác, tại biên bản giao nhận rừng và đất rừng được lập ngày 19/4/2010 giữa Ban Quản lý rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường TP Hạ Long và ông Mậu có sự tham gia của UBND phường Hồng Hải thì số lượng cây thông bàn giao là 20 cây thông mã vĩ (không có thông nhựa).

Như vậy, nội dung yêu cầu được chi trả số tiền bồi thường cho 52 cây thông nhựa của ông Mậu có cơ sở xem xét, giải quyết. Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh có Quyết định 1263/QĐ-UBND chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Mậu về việc yêu cầu được chi trả số tiền bồi thường cho 52 cây thông nhựa cho gia đình. Đồng thời, quyết định cũng giao UBND TP Hạ Long giải quyết theo thẩm quyền đối với nội dung khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ của gia đình ông Mậu tại thửa 17/6/GPMB, làm cơ sở cho việc giải quyết đề nghị liên quan đến bồi thường, GPMB thực hiện dự án (nếu ông có đơn).

Phòng Bạn đọc - Tư liệu