Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle

Giải trí 18/09/2020 - 19:05

Là gương mặt trang bìa cho số đặc biệt, kỷ niệm 75 năm của tạp chí Elle, Châu Tấn đã chứng minh tạp chí này không hề sai khi chọn cô.

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 1

(Ảnh: Elle Mag)

Xuất hiện trên Elle số đặc biệt tháng 10/2020, Châu Tấn tái hiện 3 trang bìa được xếp vào hàng kinh điển của Elle trong các năm 1945 - năm ra đời ấn bản tại Pháp; năm 1988 - mở màn cho mùa thời trang tại nước Mỹ - và băm 1995 - năm ra đời trang bìa về phong cách tóc.

Theo chia sẻ từ người đại diện của Elle, với mong muốn vừa hồi tưởng vừa hướng về phía trước thì Châu Tấn là sự lựa chọn không thể hợp lý và phù hợp hơn.

Và hãy cùng xem những gì Châu Tấn đã làm cho Elle trong số đặc biệt nhé!

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 2

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 3

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 4

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 5

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 6

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 7

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 8

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 9

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 10

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 11

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 12

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 13

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 14

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 15

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 16

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 17

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 18

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 19

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 20

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 21

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 22

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 23

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 24

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 25

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 26

Châu Tấn biến hóa kỳ ảo trên ấn phẩm đặc biệt của Elle - ảnh 27

Châu Tấn thừa nhận là người nhạy cảm với lo âu.

Theo PV/VTV