Chính quyền TP. Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ hôm nay

Nhà đất 22/01/2021 - 12:45

TP. Thủ Đức (thuộc TP.HCM) và các phường thuộc thành phố này chính thức hoạt động kể từ ngày 22/1, sớm hơn dự kiến là từ ngày 1/3.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xác định thời điểm TP. Thủ Đức (thuộc TPHCM) và các phường thuộc TP. Thủ Đức chính thức hoạt động kể từ ngày 22/1.

Chính quyền TP. Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ hôm nay - ảnh 1

Chính quyền TP. Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ hôm nay.

Đây là quyết định sửa đổi quyết định trước đó của UBND TP.HCM trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Liên quan đến hoạt động của TP. Thủ Đức, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn UBND quận 2, 9 và Thủ Đức lưu ý một số nội dung thực hiện Quyết định số 4764 của UBND TP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Cụ thể, ngày 22/1 diễn ra kỳ họp thứ nhất của HĐND TP. Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định. Kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND TP. Thủ Đức, chính quyền địa phương của TP. Thủ Đức chính thức hoạt động. Chính quyền quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền TP. Thủ Đức thực hiện.

Do đó, kể từ ngày 22/1, tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền TP. Thủ Đức thực hiện. Con dấu của cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền quận 2, 9 và Thủ Đức hết ngày 21/1 sẽ chấm dứt hiệu lực.

Thanh Thư