Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

17/11/2018 - 10:08 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Thông tư nêu, đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau: Hộ nghèo thu nhập theo tiêu chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có. Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo thu nhập theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh ở vùng có điện lưới (gọi là hộ chính sách xã hội sống ở vùng có điện lưới).

Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo thu nhập theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới (hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa điện lưới). Hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo thu nhập theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới (hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa điện lưới).

chinh sach ho tro tien dien cho ho dong bao dan toc thieu so
Đưa điện về với thôn bản. Ảnh minh họa

Về mức hỗ trợ, dự thảo nêu, mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương số lượng điện thực tế sử dụng tối đa không quá 30 kWh/hộ/tháng tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới, mức hỗ trợ tối đa không quá 30 kWh/hộ/tháng tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Hàng quý, chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện từ ngày 1-1-2019.

Cũng theo dự thảo, nguồn kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa: 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ 10% trở xuống và tỉnh Quảng Ngãi; 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 10% đến 50%; 30% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 50% đến 60%;

Ngân sách địa phương: địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ 10% trở xuống và tỉnh Quảng Ngãi, cân đối ngân sách địa phương bố trí tối thiểu 20% kinh phí. Địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 10% đến 50%, cân đối ngân sách địa phương bố trí tối thiểu 50% kinh phí. Địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ trên 50% đến 60%, cân đối ngân sách địa phương bố trí tối thiểu 70% kinh phí; các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Hàng năm, trường hợp các địa phương có nguồn cải cách tiền lương còn dư, sau khi đã đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương trong năm, thì sử dụng để chi trả thay phần ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (giảm tương ứng phần ngân sách Trung ương phải hỗ trợ theo chế độ). Trường hợp sau khi sử dụng hết nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (trong đó có chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội), ngân sách địa phương vẫn thiếu nguồn, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho địa phương để thực hiện chính sách theo mức hỗ trợ tối đa…

Đối với các địa phương có số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo đó.

Đỗ Phương