Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt

Thư giãn 08/07/2020 - 20:00

Con vật cúi mặt xuống, ánh mắt tỏ ra ăn năn sau khi phạm sai lầm.

Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 1
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 2
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 3
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 4
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 5
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 6

Video chó cưng bị cậu chủ mắng:

Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 7
 
 
Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt

Xuka (st)

Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 8

Những khoảnh khắc phá đám ảnh cưới của chó cưng

Chó cưng ra vẻ tội nghiệp khi bị chủ phạt - ảnh 9

Chó cưng trả giá vì chọc nhím