Cho bạn thân mượn điện thoại sẽ có những tác phẩm thế này đây!

24/10/2018 - 00:21 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mũ bảo hiểm có thể quên... nhưng bao cao su là phải nhớ
Mũ bảo hiểm có thể quên... nhưng bao cao su là phải nhớ

Đó là chú thích cho bức ảnh người đàn ông chở một lúc 7 đứa con trên đường phố Malaysia.

Bấm xem >>