Chủ động phòng chống nắng nóng, lụt bão và dịch bệnh cho gia súc gia cầm

Sức khoẻ 23/05/2020 - 18:54

Trong nội dung Công văn số 151/CNTY-QLDB, ban hành ngày 22-5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng, lụt bão và dịch bệnh cho gia súc gia cầm.

Chủ động phòng chống nắng nóng, lụt bão và dịch bệnh cho gia súc gia cầm - ảnh 1
Ảnh minh họa

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, ngập úng, lũ lụt gây ra đối với đàn gia súc, gia cầm trong mùa Hè 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội yêu cầu các trạm chăn nuôi và thú y quận, huyện, thị xã tham mưu UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nắng nóng, ngập úng, lũ lụt cho đàn gia súc, gia cầm. Thông tin tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống nắng nóng, ngập úng, lũ lụt cho đàn vật nuôi để người chăn nuôi biết, chủ động áp dụng.

Bên cạnh đó, các trạm chăn nuôi và thú y quận, huyện, thị xã tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo ban chăn nuôi - thú y giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới hộ chăn nuôi để kịp thời phát hiện, khoanh vùng, xử lý không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn. Tổ chức, triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đúng kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động mua bổ sung các loại vắc xin ngoài ngân sách thành phố hỗ trợ để phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Khi xảy ra dịch bệnh, thiệt hại do mưa lũ, nắng nóng, các trạm chăn nuôi và thú y quận, huyện, thị xã thông tin kịp thời về tình hình tới các quận, huyện, thị xã để chủ động các biện pháp phòng, chống, đồng thời, báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội để tổng hợp báo cáo Sở NN&PTNT; phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành. Hướng dẫn một số biện pháp chuyên môn để phòng chống nắng nóng, lũ lụt…

Yêu cầu Đội Kiểm dịch động vật lưu động chủ động, phối kết hợp với các trạm chăn nuôi và thú y quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi được giao quản lý về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh, nắng nóng, lụt bão. Báo cáo kịp thời về Chi cục khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với các cơ sở được giao quản lý.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các phòng thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội chủ động chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Chi cục tăng cường giám sát dịch tễ các ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Chủ động vật tư, vắc xin, hóa chất đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các biện pháp trên.

TQ