Chủ tịch HĐQT Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu

Kinh tế 11/11/2020 - 07:35

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (Mã chứng khoán: SKG – sàn HOSE) đăng ký bán ra cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu - ảnh 1

Chủ tịch HĐQT Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu - ảnh 2

Theo đó, bà Hà Nguyệt Nhi, Chủ tịch HĐQT SKG đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu SKG từ 16/11 đến 15/12. Nếu giao dịch thành công, bà Nhi sẽ giảm sở hữu từ 8,27% về 7,96% vốn điều lệ.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 235,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 22,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 36,1% và 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, SKG đặt kế hoạch doanh thu là 353,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,81% và 69,49% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 74,4% kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng chỉ ghi nhận dương 50,5 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản giảm 5,2% về 881,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 541,6 tỷ đồng, chiếm 61,5% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 122,7 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 95,3 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu SKG tăng 280 đồng lên 9.720 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc