Chú trọng phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Xã hội 30/11/2020 - 23:54

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngày 30-11, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN năm 2020 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ...

Chú trọng phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng - ảnh 1

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai công tác PCTN của Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chính vì vậy, về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát nhất là các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nhất là cần phát huy vai trò của truyền thông, báo chí; đồng thời cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để bôi nhọ, phá hoại Đảng, Nhà nước, nhất là chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh tới việc công tác PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp Hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với đó, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cần phát huy mạnh mẽ những nhân tố tích cực trong công tác PCTN.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG