Chủ tịch nước yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục

Giáo dục 29/08/2013 - 14:17

“Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sựu nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các cấp ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp này”.

“Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sựu nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các cấp ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp này”.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh. Chủ tịch nước đánh giá cao công lao của các thầy cô giáo đã có những cố gắng trong sự nghiệp trồng người, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục trong năm qua.
no image
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc tới toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục một năm học thắng lợi.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, năm học 2013-2014 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận của  Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Người đứng đầu Nhà nước cũng đề nghị, ngành giáo dục cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, đẩy mạng thi đua “Dạy tốt – Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. “Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, ngành giáo dục, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy trong thư gửi cán bộ, thầy cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới tháng 10/1968 đó là: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy giáo dục của ta đi lên những bước phát triển mới”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn chứng tiếp lời Bác Hồi dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kĩ thuật”. Cuối thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và toàn thể học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới
Xuân Trung