Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm

Xã hội 01/11/2018 - 22:55

''Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi không chỉ giữa các đại biểu và người chất vấn mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau để làm rõ thêm vấn đề'', Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá.

. Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến, hôm nay Quốc hội đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4.

Tổng cộng đã có 135 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và có 82 lượt đại biểu tranh luận, các thành viên Chính phủ, trong đó có 19 bộ trưởng, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình.

Cuối phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời một số đại biểu có câu hỏi chất vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có thể coi như một cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những quyết định của Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi rộng, nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực cả khối hành pháp và tư pháp.

“Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi không chỉ giữa các đại biểu và người chất vấn mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau để làm rõ thêm vấn đề”, Chủ tịch nói.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu nên còn có nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

“Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Qua phiên chất vấn cho thấy việc thực hiện các nghị quyết Quốc hội được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ quyết liệt.

Đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội, tạo sự chuyển biến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững.

“Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ mà Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số nội dung chậm được triển khai hoặc là triển khai chưa có hiệu quả, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Nguyên nhân của các tồn tại hạn chế có cả khách quan và chủ quan trong đó có nguyên nhân từ thể chế, tổ chức thực hiện, từ việc thiếu nguồn lực nhưng cũng có nguyên nhân xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung tại các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. 

Nguyễn Thanh

Loading...