Chuẩn bị sửa đổi Luật Nhà ở, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2019

Xã hội 28/04/2019 - 19:50

UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Nhà ở để bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa thông báo kết luận của UBTVQH tại phiên họp thứ 33.

Tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về 14 nội dung và thông qua 7 Nghị quyết. Đáng chú ý, UBTVQH cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và các tháng đầu năm 2019; các nguyên tắc lập Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019.

Về các dự án cụ thể, UBTVQH thống nhất đưa ra khỏi Chương trình năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Đồng thời, điều chỉnh thời gian trình đối với 3 dự án, cụ thể: Lùi thời gian trình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019) đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

Lùi thời gian trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019) sang Chương trình năm 2020.

Chuẩn bị sửa đổi Luật Nhà ở, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2019 - ảnh 1
Tại phiên họp thứ 33, UBTVQH đã cho ý kiến về 14 nội dung và thông qua 7 Nghị quyết (Ảnh: Quốc hội)

Bổ sung 5 dự án vào Chương trình năm 2019, cụ thể: Bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (xem xét, thông qua theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp).

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019) để thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020) đối với 03 dự án, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Bổ sung vào Chương trình dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (trình UBTVQH tháng 12-2019).

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, UBTVQH thống nhất sắp xếp vào Chương trình năm 2020 những dự án được chuyển tiếp từ Chương trình năm 2019.

Đồng thời, đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2020), thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020) đối với 7 dự án, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020) đối với 02 dự án, gồm: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

UBTVQH cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Công đoàn, báo cáo UBTVQH quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2019 trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019), bảo đảm đồng bộ với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Nhà ở để bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019.

Phương Thảo