Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen

Thể thao 03/03/2021 - 00:48

Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển - Geert Weggen đã dày công sắp đặt bối cảnh để ghi lại chùm ảnh đẹp về sóc đỏ bên những dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của con người.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 1

Ngồm ngoàm hạt dẻ.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 2

Chuẩn bị đánh chén dưa hấu.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 3

Dùng ô làm phương tiện di chuyển.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 4

Đẩy xe hạt dẻ.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 5

Xách đèn.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 6

Đùa nghịch với nước.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 7

Đi hái nấm.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 8

Dùng cây kéo cũ kỹ cắt kiwi.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 9

Đùa nghịch với lá phong.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 10

Cưu hạt dẻ.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 11

Vừa ăn vừa núp mình dưới bông hoa.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 12

Đu cây ngửi hoa.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 13

Hai chú sóc đỏ "nhậu".

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 14

Chụp ảnh.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 15

Xách ấm nước đi đun.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 16

Lãng mạn với khinh khí cầu và bóng bay.

Chùm ảnh đẹp về sóc đỏ của nhiếp ảnh gia Geert Weggen - ảnh 17

Sóc đỏ chuẩn bị đồ cho Halloween.

Theo Lương Ngọc/Khoa học và Phát triển