Chứng khoán SSI chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Kinh tế 10/07/2020 - 10:42

Chứng khoán SSI sẽ chi khoảng 600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 21/7 tới đây CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 31/7/2020. Như vậy Chứng khoán SSI sẽ chi khoảng 600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2019 Chứng khoán SSI đạt hơn 3.300 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 907 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 909 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 600 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán thể hiện, tính đến hết năm 2019 Chứng khoán SSI còn hơn 2.941 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 392 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, còn 477 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Chứng khoán SSI chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - ảnh 1

Năm 2020 Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đạt 2.750 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 868 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn doanh thu và lợi nhuận đạt được năm 2019.

Chứng khoán SSI triển khai phương án phát hành gần 83 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Nguyên Phương