Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động tự doanh

Kinh tế 22/10/2018 - 12:04

(NDH) Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/2/2019.

Ngày 16 /10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán của CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã ORS - HNX) do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 70 Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Thời hạn đình chỉ từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/12/2018.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được làm phát sinh các khoản đầu tư mới và tăng giá trị các khoản đầu tư hiện tại; công bố thông tin theo quy định, có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngày 16/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời hạn kiểm soát từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/2/2019.

Cổ phiếu ORS đã bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 22/8/2018 do công ty kiểm toán có ý kiến không chấp thuận toàn phần báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của công ty.

Theo BCTC bán niên soát xét năm 2018, ORS lỗ sau thuế 10,2 tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ chỉ 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước bất chấp việc ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 với mức tiêu có lãi 177 triệu đồng.

Ngày 25/10, ORS sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các nhà đầu tư với mục đích là tăng vốn điều lệ.

Ngày thực hiện vào 31/10/2018.

Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động tự doanh Chứng khoán Phương Đông bị đình chỉ hoạt động tự doanh - ảnh 1
10 1659 56 reviews

(NDH) Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/2/2019.