Chuyển nhượng 1/11: HLV Conte muốn thay thế Mourinho

01/11/2018 - 11:49 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 1

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 2

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 3

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 4

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 5

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 6

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 7

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 8

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 9

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 10

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 11

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 12

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 13

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 14

chuyen nhuong 1/11: hlv conte muon thay the mourinho hinh 15