Chuyển nhượng 21/10: MU rộng cửa chiêu mộ sao Juventus

21/10/2018 - 09:44 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 1

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 2

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 3

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 4

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 5

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 6

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 7

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 8

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 9

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 10

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 11

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 12

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 13

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 14

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 15

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 16

chuyen nhuong 21/10: mu rong cua chieu mo sao juventus hinh 17