Chuyển nhượng 29/7: HLV Mouirnho nổi giận với các sếp của MU

29/07/2018 - 14:11 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 1
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 2
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 3
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 4
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 5
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 6
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 7
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 8
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 9
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 10
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 11
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 12
chuyen nhuong 29/7: hlv mouirnho noi gian voi cac sep cua mu hinh 13