Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3

Giới trẻ 01/11/2018 - 19:48

Chuyện showbiz hôm nay: Phan Hiển đã chính thức lên tiếng trước ồn ào Khánh Thi mang bầu lần 3, Đinh Ngọc Diệp hạ sinh con trai đầu lòng,...

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 1

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 2

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 3

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 4

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 5

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 6

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 7

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 8

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 9

Chuyện showbiz: Chồng trẻ lên tiếng chuyện Khánh Thi mang bầu lần 3 - ảnh 10

Giới trẻ