Clip: Công an bất ngờ phát hiện 'kho' sản xuất súng tự chế tại Vĩnh Long

11/11/2018 - 12:22 - Nguồn: doanhnghiepvn.vn Yêu cầu xóa tin
- Video thuê phòng trọ lập 'ổ' sản xuất súng và mã tấu. Nguồn: Thanh Niên