Clip vui: Cứ tưởng trèo voi là dễ

Giải trí 20/07/2013 - 15:00

Anh chàng muốn thể hiện khả năng chinh phục chú voi nhưng không thành.

Anh chàng muốn thể hiện khả năng chinh phục chú voi nhưng không thành.