Cơ hội xuất khẩu 20.000 tấn đường/năm theo cam kết miễn thuế của EVFTA

Kinh tế 23/09/2020 - 20:49

Hiệp định EVFTA có hiệu lực, mỗi năm Việt Nam có thể xuất khẩu 20.000 tấn đường thô miễn thuế vào thị trường EU, giải quyết một phần đáng kể đầu ra cho ngành mía đường vốn đang ở tình trạng rất khó khăn do lượng đường mía tồn kho lớn.

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực ngày 1/8/2020 là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản và thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Cơ hội xuất khẩu 20.000 tấn đường/năm theo cam kết miễn thuế của EVFTA - ảnh 1

Ngành mía đường Việt Nam cócơ hội xuất khẩu 20.000 tấn đường miễn thuế mỗi năm vào thị trường EU.

Theo cam kết tại Hiệp định, EU dành ưu đãi thuế quan cho đường trắng và sản phẩm chứa đường. Cụ thể, áp dụng hạn ngạch thuế quan với mức 10.000 tấn đường trắng và 10.000 tấn sản phẩm chứa trên 80% đường.

Hàng hóa có xuất xứ được phân loại theo các dòng thuế gồm các mã HS: 1701.13.10; 1701.13.90; 1701.14.10; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; 1702.30.50; 1702.90.50; 1702.90.71; 1702.90.75; 1702.90.79; 1702.90.95; 1806.10.30 và 1806.10.90 trong Biểu thuế của EU sẽ được miễn thuế trong phạm vi 20.000 tấn/năm dưới dạng đường thô tương ứng.

Các quy định về đường và kẹo đường được nêu tại Chương 17 của Hiệp định EVFTA. Hàng có xuất xứ được phân loại theo dòng thuế 1701.14.90 trong Biểu thuế của EU sẽ được miễn thuế trong phạm vi 400 tấn/năm.

Vì vậy, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) thông báo đến các doanh nghiệp thành viên, đồng thời tăng cường phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và Tham tán Nông nghiệp Việt Nam tại EU để thúc đẩy xuất khẩu đường và sản phẩm chứa đường vào EU.

Theo Thời báo Kinh doanh