Có bắt buộc phải lăn dấu tay khi đã ký tên?

01/11/2018 - 05:18 - Nguồn: vietnamnet.vn Yêu cầu xóa tin

 - Tôi đi làm công chứng một số hợp đồng mua bán tài sản của cá nhân tôi. Dù đã kí và ghi rõ họ tên, cơ quan công chứng vẫn yêu cầu tôi phải lăn dấu tay. Xin hỏi luật sư việc yêu cầu lăn dấu tay này có đúng không? Luật quy định trường hợp nào phải lăn dấu tay?

Có bắt buộc phải lăn dấu tay khi đã ký tên?
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 48 Luật công chứng về ký, điểm chi trong văn bản công chứng thì:

"1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng di chúc;

b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng".

Như vậy trong bất cứ trường hợp nào, nếu thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng thì công chứng viên có quyền yêu cầu người công chứng điểm chỉ vào văn bản công chứng.

Trên thực tế, việc giám định chữ ký có thể thực hiện được tuy nhiên độ chính xác không phải tuyệt đối, ví vậy theo chúng tôi, việc công chứng viên yêu cầu người công chứng vừa ký vừa điểm chỉ là cần thiết để hạn chế tranh chấp có thể xảy ra qua đó bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh, Công ty Luật Themis, SĐT: 0986663459.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc