Cổ phiếu Eximbank bị đưa vào diện cảnh báo

Kinh tế 05/04/2016 - 10:11

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa quyết định đưa cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã chứng khoán EIB) vào diện bị cảnh báo từ ngày 8-4.

 • Eximbank bất ngờ miễn nhiệm một phó tổng giám đốc
 • Eximbank có Chủ tịch HĐQT mới
 • Công khai sai phạm của các thành viên HĐQT Eximbank
 • no image

  Eximbank bất ngờ miễn nhiệm một phó tổng giám đốc

 • no image

  Eximbank có Chủ tịch HĐQT mới

 • no image

  Eximbank bất ngờ miễn nhiệm một phó tổng giám đốc

 • Eximbank có Chủ tịch HĐQT mới

 • Công khai sai phạm của các thành viên HĐQT Eximbank

Nguyên nhân lợi nhuận chưa phân phối hai năm liền (năm 2014 và 2015) của Eximbnak đều bị âm. Cụ thể, lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 đã bị điều chỉnh hồi tố từ 114,01 tỉ đồng xuống còn âm 834,56 tỉ đồng; lợi nhuận chưa phân phối tại 31-12-2015 là âm 817,47 tỉ đồng (căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015).

no image

Từ 8-4 tới đây, cổ phiếu Eximbank bị đưa vào diện cảnh báo

Báo cáo tài chính năm 2014 của Eximbank thể hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là114,01 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của năm 2014 đạt 56 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính năm 2015, Eximbank có điều chỉnh một số nội dung theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013, Eximbank đã bán một số tài sản cố định cho Công ty Bất động sản Eximland và đã ghi nhận các khoản lợi nhuận hơn 1.116 ttỉ đồng. Sau đó, Eximbank lại mua lại các tài sản này từ Eximland trong thời gian từ năm 2011 đến 2015.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu. Từ đó, Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 và 2015 dẫn đến kết quả hai năm liền lợi nhuận bị âm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Eximbank cho biết trong năm 2016, ngân hàng tiếp tục giải quyết mọi vấn đề tồn tại từ các năm trước; riêng đến cuối quý I/2016, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Eximbank ước đạt 500 tỉ đồng.

Thy Thơ