Cơ quan công an sẽ nắm bí mật của doanh nghiệp

Kinh tế 25/09/2010 - 11:30

Ngoài các khoản nợ, cơ quan thuế sẽ cung cấp cho phía công an những thông tin khá nhạy cảm như quan hệ của người nộp thuế với đối tác, địa chỉ, chỗ ở, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, đăng ký phương tiện giao thông...

Ngoài các khoản nợ, cơ quan thuế sẽ cung cấp cho phía công an những thông tin khá nhạy cảm như quan hệ của người nộp thuế với đối tác, địa chỉ, chỗ ở, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, đăng ký phương tiện giao thông...

Liên bộ Công an - Tài chính - Quốc phòng đã thống nhất việc việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế thể hiện tại thông tư 146 ban hành ngày 23/9.

Theo đó, kể từ ngày 6/11, cơ quan hải quan và cơ quan thuế các cấp sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan công an, quốc phòng thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin về người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Cụ thể là các thông tin như tên, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin cá nhân của những người trong Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, thành viên sáng lập, ban điều hành doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng được cung cấp danh sách người nộp thuế mới đăng ký hoạt động, đang hoạt động, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản cũng như danh sách người nộp thuế thay đổi tên, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh...

Thậm chí những thông tin khá nhạy cảm khác như mối quan hệ với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước; thông tin về hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông của người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật nói chung hoặc vi phạm pháp luật về thuế nói riêng cũng sẽ được cơ quan thuế thông báo với cơ quan công an.

Ngược lại, cơ quan công an, quốc phòng cũng cung cấp những thông tin tương tự cho cơ quan thuế và hải quan.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 6/11.

Hồng Anh