Có thể xem xét thí điểm những nơi có điều kiện hợp nhất

Xã hội 31/08/2018 - 09:09

(Tổ Quốc)-Việc sáp nhập các cơ quan hiện nay đã được đặt ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tối 30/8.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII với tinh thần sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10 để cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng.

Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì xem xét, rà soát lại những thể chế với sự tham gia rất tích cực của Bộ Tư pháp và các cơ quan khác. “Với câu hỏi có sáp nhập bộ ngành nào không, thì có thể nói, trên cơ sở những Luật nói trên, sau này Nghị định cụ thể quy định các cơ quan của chuyên môn cấp tỉnh thì mới cụ thể hóa”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Có thể xem xét thí điểm những nơi có điều kiện hợp nhất - ảnh 1 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Ông cũng nói rõ, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 18, có thể xem xét thí điểm những nơi có điều kiện hợp nhất, ví dụ có thể xem xét hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Hay xem xét thí điểm hợp nhất cơ quan kiểm tra Đảng và cơ quan Thanh tra Nhà nước…

“Hiện các cơ quan và Bộ Nội vụ đang tiến hành xem xét, nghiên cứu cụ thể, sau đó sẽ tổ chức thí điểm, không làm nóng vội nhưng những cái gì có thể làm được ngay thì tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là phải làm ngay” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Về luật pháp, trong thực tiễn tổ chức chúng ta đang vướng về luật pháp hoặc các văn bản điều chỉnh chưa hợp lý hoặc trong quá trình thực hiện chúng ta chưa có pháp luật thì tinh thần của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng là cho thí điểm.

“Đây là việc rất cần có sự tham gia của cả bộ máy chính trị với sự quyết tâm cao, quyết liệt để sắp xếp và tinh giản bộ máy. Bộ Công an là bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hiện không còn Tổng cục nào, chỉ còn 58 Cục, tinh giản được hơn 1.000 phòng thuộc các Cục, các đơn vị cấp Cục...”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ngoài ra, tinh thần Nghị quyết Trung ương là không đặt vấn đề xem xét sáp nhập Bộ, vì đây là vấn đề lớn./.

Thái Linh