Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích

11/07/2018 - 10:35 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích - 1

Thanh niên cắm trại xa nhà
Riêng khoản tinh nghịch vẫn là... thanh niên

Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích - 2

Trông thì hoành tráng thế thôi
Nướng xong một cái họ lôi ra dùng

Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích - 3

Trứng kẹp xúc xích, ơ kìa
Mì tôm xoắn xít, tràn trề nước cay

Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích - 4

Ai nhìn mà chẳng khen ngon
Đúng là ngon thật, lại còn funny

Coi chừng nhìn nhầm (10): Cười khúc khích vì nhìn xúc xích - 5

Hiệp hội xúc xích tuyên truyền
Nhìn thôi chắc chắn đã ghiền, muốn ăn