Công an điều tra dấu hiệu hình sự tại 4 cơ sở nhà đất ở Quận 1, TPHCM

Pháp Luật 31/03/2021 - 20:10

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, Công an TPHCM điều tra, xử lý các vi phạm có dấu hiệu hình sự theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến 4 cơ sở nhà đất ở Quận 1, TPHCM.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan có liên quan về Kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2099/BC-TTCP ngày 2/12/2020 về dự án tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, Quận 1, TPHCM và việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án trên.

Công an điều tra dấu hiệu hình sự tại 4 cơ sở nhà đất ở Quận 1, TPHCM - ảnh 1

Khu đất 34-36 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du đã bị Công ty Vinafood 2 bán cho Công ty Việt Hân (Ảnh: Quế Sơn).

Nhiều sai phạm, trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, 4 cơ sở nhà đất này có nhiều vi phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và cá nhân. Trong đó có vi phạm có dấu hiệu gây thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước, lập hồ sơ dự án đầu tư khống và lợi dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của 4 cơ sở nhà đất trên để thế chấp vay tiền của các tổ chức tín dụng, trong đó có 6.308 tỷ đồng vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, có những vi phạm đã và đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã thoái vốn và chuyển nhượng 20% vốn góp tại Công ty TNHH 2 thành viên Việt Hân Sài Gòn và quyền sử dụng 4 cơ sở nhà đất trên cho Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Việt Hân là không đúng quy định pháp luật, trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1647/TTg-KTN ngày 15/9/2015. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND TPHCM xem xét, có biện pháp giải quyết khắc phục triệt để thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước và xử lý nghiêm tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm.

Trong quá trình rà soát, xử lý nếu thấy có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra - Bộ Công an theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc UBND TPHCM đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở liên quan đến 4 cơ sở nhà đất trên cho Vinafood2 là không đúng quy định của pháp luật nên kiến nghị thu hồi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn UBND TPHCM thực hiện việc thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã cấp cho Vinafood 2 theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện Công ty TNHH Việt Hân Sài Gòn đã lập dự án khống và sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 cơ sở nhà, đất trên để vay tiền của các tổ chức tín dụng, trong đó có khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) là vi phạm pháp luật. Theo ý kiến của Bộ Tư pháp tại cuộc họp thì vi phạm liên quan đến khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của SCB có dấu hiệu hình sự, phải xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản tiền 6.308 tỷ đồng vay của SCB nêu trên, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung vi phạm có dấu hiệu hình sự đến Cơ quan điều tra- Bộ Công an theo đúng quy định.

Công an điều tra dấu hiệu hình sự tại 4 cơ sở nhà đất ở Quận 1, TPHCM - ảnh 2

Khu đất vàng ở Quận 1, TPHCM (Ảnh: Q.S).

Công an điều tra, xử lý các vi phạm có dấu hiệu hình sự

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc Công an TPHCM điều tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến việc phá dỡ tài sản nhà nước trái pháp luật tại số 42 Chu Mạnh Trinh; kiểm tra, giải quyết vụ việc gian lận thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Việt Hân Sài Gòn và giải quyết khiếu nại của một số hộ dân liên quan đến dự án trên theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TPHCM thực hiện kết luận, kiến nghị nêu trên của Thanh tra Chính phủ theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, Công an TPHCM điều tra, xử lý các vi phạm có dấu hiệu hình sự theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến 4 cơ sở nhà đất trên theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Vinafood 2 kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Còn Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra của UBND TPHCM và của các bộ, cơ quan có liên quan đến dự án tại cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh theo đúng quy định; tổng hợp báo cáo kết quả tới Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2021.

Thế Kha