Công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường trong quân đội

Giáo dục 18/09/2020 - 18:59

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong quân đội năm 2020. Theo đó, mức điểm sàn từ 15 đến 25,5 điểm.

Cụ thể ngưỡng nhận hồ sơ như sau:

Công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường trong quân đội - ảnh 1

Công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường trong quân đội - ảnh 2

Đối với Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2: Đào tạo Đại học: 15,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

Đào tạo Cao đẳng: 10,0 điểm (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quân sự cơ sở.

Đức Duy