Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Pháp Luật 31/12/2020 - 13:29

Sáng ngày 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi gồm 7 Chương và 58 Điều, dự kiến sẽ có khoảng 3 Nghị định của Chính phủ và 3 thông tư của Bộ Lao động - Thương binh xã hội. So với Pháp lệnh hiện hành, Pháp lệnh năm 2020 đã bổ sung 2 chương mới là chương 3 quy định về công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chương 4 quy định về nguồn lực thực hiện. Pháp lệnh cũng bổ sung 10 Điều mới và sửa đổi nội dung 41 Điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn của Pháp lệnh và Nghị định, Thông tư hiện hành.

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 - ảnh 1
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Ảnh: VPCP)

Pháp lệnh đã bổ sung các nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Về phạm vi điều chỉnh, Pháp lệnh năm 2020 cũng mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể. Pháp lệnh cũng bổ sung một số đối tượng người có công với các mạng và thân nhân như người bị địch bắt tù đầy do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc (người được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng); vợ hoặc chồng là liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh sửa đổi cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát kỹ từ thực tiễn.

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được tập hợp để quy định một cách thống nhất, rõ ràng trong pháp lệnh. Theo đó, chế độ ưu đãi gồm trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần và chế độ ưu đãi khác như bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm... Đồng thời, định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Quy định chế độ trợ cấp mai táng.

Pháp lệnh cũng bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Quy định mức trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn. Với việc nâng mức trợ cấp này, cùng với phụng dưỡng của xã hội, bảo đảm Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.