Công tác hỗ trợ tư pháp thi hành án hình sự tại cộng đồng chuyển biến tích cực

Pháp Luật 04/07/2020 - 09:26

Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an vừa tổ chức sơ kết công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm; tập trung xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật Thi hành án hình sự. CA các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn, hạn chế các vụ can, phạm nhân trốn, chết do tự sát, gây rối, vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ.

Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, không để xâm nhập vào các cơ sở giam giữ. Số đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, người bị kết án phạt tù ở ngoài xã hội được theo dõi, quản lý, giáo dục theo quy định. Công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có sự chuyển biến tích cực góp phần hạn chế, giảm thiểu số đối tượng tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Công tác hỗ trợ tư pháp thi hành án hình sự tại cộng đồng chuyển biến tích cực - ảnh 1
Những cá nhân xuất sắc nhận khen thưởng. Ảnh: K.A

Toàn đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy các cơ sở giam giữ theo đúng mô hình của Bộ, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, điều động và tăng cường cán bộ được đào tạo chuyên ngành cho các cơ sở giam giữ; tổ chức kiểm tra, khảo sát toàn diện, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; bổ sung xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ và kịch bản tổ chức diễn tập các tình huống đột xuất phù hợp với đặc điểm, tình hình quản lý giam giữ bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới Cục cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời phòng ngừa, không để các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CA nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tập trung chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của năm 2019 chuyển sang để triển khai Luật Thi hành án hình sự 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật đăng ký năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết khi được ban hành... ; khẩn trương thành lập đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Nam Du