Công ty Chứng khoán VPS bị xử phạt 60 triệu đồng

Pháp Luật 05/01/2021 - 10:45

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.

Công ty Chứng khoán VPS bị xử phạt 60 triệu đồng - ảnh 1

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.

Ngày 30/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 342/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng về hành vi: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (địa chỉ: số 65 Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 26/10/2020, Công ty cổ phần chứng khoán VPS bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng.

Công ty Chứng khoán VPS bị xử phạt 60 triệu đồng - ảnh 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vương Gia