Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng

Giới trẻ 27/10/2018 - 12:13

Tham dự sự kiện Geographic Society Australia tại Sydney, nữ Công tước xứ Sussex lựa chọn chiếc váy đắt giá của thương hiệu Oscar de la Renta

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 1

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 2

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 3

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 4

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 5

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 6

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 7

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 8

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 9

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 10

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 11

Công nương Meghan Markle diện váy 13.000 USD sánh đôi bên chồng - ảnh 12