Công thức tính điểm Quốc gia 2019 có gì mới?

Giáo dục 18/02/2019 - 18:59

Dự kiến công thức tính điểm Quốc gia 2019 được tính theo ưu tiên dựa trên điểm tất cả các bài thi.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019 và xin ý kiến góp ý rộng rãi trong xã hội.

Một trong những điểm mới mà dự thảo Thông tư đưa ra là dự kiến, điểm xét tốt nghiệp đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

Công thức tính điểm Quốc gia 2019 có gì mới? - ảnh 1
Dự kiến công thức tính xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019

Như vậy, với công thức này, việc xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 có điểm mới được tính theo tỷ lệ ưu tiên 70/30  (điểm tất cả các bài thi/điểm trung bình của học sinh cả năm lớp 12.

Dự thảo Quy chế thi được áp dụng với học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Loại Giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm.

Loại Khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại Khá và Trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Loại Trung bình được cộng 1,0 điểm./.

Để chống gian lận thi THPT Quốc gia năm 2019, việc giao cho các trường ĐH chủ trì chấm thi cần có sự giám sát, thanh tra từ các cơ quan chức năng.
Nếu như năm 2018, việc chấm thi THPT quốc gia được giao cho địa phương, thì năm nay, Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì.
Để kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nghiêm túc, khách quan, vai trò của các trường ĐH, CĐ phải rộng hơn, tham gia nhiều công đoạn hơn.

Bích Lan/
PC_Article_AfterShare_1
Công thức tính điểm Quốc gia 2019 có gì mới? - ảnh 2