Cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước 5 tỉnh sẽ vào tầm ngắm kiểm tra năm 2021

Nhà đất 25/01/2021 - 11:01

Trong năm 2021, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước tại 5 tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Tháp và Bình Phước.

Theo Quyết định số 40/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Tài chính, Bộ sẽ kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước tại 5 tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Tháp và Bình Phước.

Phạm vi kiểm tra là việc triển khai quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực tài chính. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và việc thi hành, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước 5 tỉnh sẽ vào tầm ngắm kiểm tra năm 2021 - ảnh 1

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 5 tỉnh.

Bộ Tài chính cho hay, thông qua hoạt động kiểm tra, Bộ Tài chính sẽ thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nhằm khắc phục những hạn chế của công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, qua hoạt động kiểm tra sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, quản lý cũng như công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức bộ máy thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại 37 địa phương, 65 đơn vị, trong đó đã kiểm tra tại 31 Cục thuế, 21 Cục hải quan, 13 Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

Huyền Châu