Cùng hướng đến những mục tiêu cao hơn

06/11/2018 - 17:10 - Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn Yêu cầu xóa tin

Bắt đầu từ năm 2018, “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết” được kế thừa và mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), sự kiện đã đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết trong 10 năm qua với sự phối hợp tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán và Dragon Capital, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường.

ảnh 1
 Ông Lê Hải Trà, Phụ trách Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Trưởng ban Tổ chức - Chủ tịch Hội đồng bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018

“Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết” hướng tới các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về quản trị công ty và phát triển bền vững. Cách đánh giá cũng được hoàn thiện theo hướng việc chấm điểm và bình chọn doanh nghiệp được thực hiện một cách khách quan, chuẩn mực bởi các chuyên gia, các tổ chức uy tín trên thị trường. Năm 2018, trong số 740 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, có 486 doanh nghiệp đã được chấm điểm và bình chọn.

Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư quan tâm đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Muốn trở nên hấp dẫn để thu hút các nguồn lực mới cho tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết không chỉ cần làm tốt báo cáo tài chính, mà còn phải thể hiện hoạt động của mình đầy đủ hơn qua các thông tin phi tài chính trong Báo cáo phát triển bền vững hay Báo cáo quản trị công ty. Đó cũng là những mục tiêu lớn hơn của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết và của TTCK Việt Nam nói chung.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn, xin trân trọng cảm ơn các đối tác, các doanh nghiệp, các chủ thể đã và đang đồng hành cùng sự nỗ lực, với mong muốn làm nên sự thay đổi tích cực trong những năm tiếp theo.

Đặc san Toàn cảnh doanh nghiệp niêm yết 2018