Cuộc thi viết về chủ đề ''Cùng giữ màu xanh của biển''

Công nghệ 20/10/2020 - 01:07

Cuộc thi do Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức dành cho các tổ chức, cá nhân, người viết báo chuyên và không chuyên trong và ngoài nước.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương”. Thực hiện Nghị quyết, Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển”.

Cuộc thi viết về chủ đề ''Cùng giữ màu xanh của biển'' - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về việc gìn giữ môi trường biển, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, những tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường sinh thái, đến sức khỏe con người…; Đặc biệt là tôn vinh những giải pháp công nghệ, con người điển hình trong công cuộc giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển, đi đôi với xây dựng xã hội, gắn kết thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế…;

Ban tổ chức cũng tuyển chọn, đăng tải trên ấn phẩm báo in của Báo Tài nguyên và Môi trường bài viết về tập thể, cá nhân điển hình, những sáng kiến, kinh nghiệm về “Cùng giữ màu xanh của biển”, hạn chế những tác nhân gây hại đối với môi trường, hệ sinh thái biển, đến sức khỏe của con người trong thời gian tới.

Đối tượng tham gia Cuộc thi viết về chủ đề “Cùng giữ màu xanh của biển” là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà báo, phóng viên, người viết báo chuyên và không chuyên trong và ngoài nước cùng đông đảo công chúng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 16 giải cho nhóm tác giả, cá nhân được đăng tải trên website: baotainguyenmoitruong.vn. Căn cứ vào số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng và giá trị giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 10-10-2020 đến hết ngày 30-9-2021.

Duy Linh