Cứu tài sản của PVEP, bằng cách nào?

19/01/2018 - 21:43 - Nguồn: thesaigontimes.vn Yêu cầu xóa tin

Cứu tài sản của PVEP, bằng cách nào?

Ngọc Lan

Tính đến nay, PVEP đã và đang đầu tư 43 dự án dầu khí trong và ngoài nước. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP

(TBKTSG) - Bộ Công Thương đã chính thức có đề xuất với Chính phủ  về các biện pháp cứu các tài sản đã đầu tư của Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) không có khả năng thu hồi trong những năm qua để doanh nghiệp này và tập đoàn Dầu khí (PVN) không bị ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối tài chính.

Xin cơ chế về chi phí rủi ro khi dự án đầu tư bị giảm giá trị

Đánh giá lại chất lượng các dự án của PVEP