Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 124,3 tỷ đồng cho người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Đời sống 31/08/2020 - 14:00

Việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực.

Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 124,3 tỷ đồng cho người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP - ảnh 1
UBND phường Nại Hiên Đông trao hỗ trợ gạo (10 kg/1 trường hợp) cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 – Ảnh: VGP/Lưu Hương

TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo về kết quả chi trả cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, kết quả chi trả đã thực hiện cho đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng số đối tượng chi trả 116.966 người, với tổng kinh phí gần 124,3 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng: Đã chi 14.045/14.045 người, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Đối tượng bảo trợ xã hội: Đã chi 26.560/26.605 người, với gần 40 tỷ đồng, còn 45 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do ra khỏi Thành phố chưa về.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đã chi 52.763/52.772 người, với số tiền gần 39,6 tỷ đồng (còn 9 trường hợp do ra khỏi Thành phố chưa về nhận).

Người lao động: 23.598 người đã có Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với số tiền gần 23,8 tỷ đồng. Trong đó đã chi trả cho 18.761 người với hơn 19 tỷ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 124,3 tỷ đồng cho người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP - ảnh 2

Quận Sơn Trà trao tặng quà cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đối tượng đặc thù của Thành phố theo Nghị quyết của HĐND TP. Đà Nẵng gồm: 2.528 người với kinh phí là 3,24 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng người có công cách mạng: Đã chi 191/191 người với kinh phí là 289 triệu đồng. Người lao động (giáo viên, nhân viên…), đã chi 595 người, với kinh phí 591 triệu đồng.

Đối tượng xã hội khác đã chi 1.742/1795 người, kinh phí hơn 2,36 tỷ đồng, còn 53 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do đi khỏi thành phố chưa về.

Sở LĐTB&XH TP. Đà Nẵng cho biết: Việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, chạy chính sách xảy ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức giám sát thường xuyên, chặt chẽ. Các cấp cùng với ban ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị đã chủ động, quyết liệt, kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Chính phủ, của Thành phố đến người dân về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các địa phương thực hiện niêm yết công khai theo quy định, phát huy được vai trò của nhân dân về giám sát đối tượng được hưởng.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ giải quyết cho người lao động ở một số địa phương còn chậm, thủ tục, hồ sơ còn khá phức tạp, nhất là trong thời gian đầu triển khai; một số thông tin chưa nhất quán nên gây nhiều khó khăn cho cơ sở khi giải thích cho nhân dân đến yêu cầu giải quyết hỗ trợ; tình trạng người dân ồ ạt lên phường yêu cầu hướng dẫn kê khai theo thông tin hỗ trợ của Nghị quyết 42/NQ-CP đã gây áp lực lớn và quá tải cho bộ máy cán bộ cơ sở; các địa phương xã, phường hiểu chưa thống nhất các loại hình ngành nghề để ghi vào hồ sơ nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp của cấp quận, huyện; lực lượng cán bộ mỏng, nhất là các phường, xã sau tinh giản.

Đặc biệt, các trường hợp đã có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố nhưng do tình hình dịch bệnh bùng phát nên một số quận, huyện chi trả chậm.

Chia sẻ