Đã có “máy thời gian”?

Công nghệ 13/04/2013 - 07:26

Ali Razeghi, nhà khoa học Iran 27 tuổi, vừa tuyên bố đã làm chủ được thời gian bằng cái máy cho phép người dùng đi nhanh vào tương lai tới tám năm. Anh đã đăng ký “Máy du lịch thời gian Aryayek” (ảnh) với Trung tâm sáng chế chiến lược nhà nước và cho biết thiết bị này có thể dự báo tương lai trong một tờ giấy được in ra sau khi “đọc” các thông số của người chạm vào nó.

no image

(CATP) Ali Razeghi, nhà khoa học Iran 27 tuổi, vừa tuyên bố đã làm chủ được thời gian bằng cáimáy cho phép người dùng đi nhanh vào tương lai tới tám năm. Anh đã đăng ký "Máy du lịch thời gianAryayek" (ảnh) với Trung tâm sáng chế chiến lược nhà nước và cho biết thiết bị này có thể dự báotương lai trong một tờ giấy được in ra sau khi "đọc" các thông số của người chạm vào nó.