Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho

18/10/2018 - 17:31 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 1
Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 2

Đã cố tránh mà chẳng hiểu sao vẫn trúng?

Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 3
Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 4

Đừng dại đụng độ với bạn của tôi.

Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 5
Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 6

Thế mà làm người ta giật cả mình.

Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 7
Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 8

Cô gái "đoảng" nhất quả đất này luôn.

Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 9
Đã là phụ nữ, lúc nào cũng phải thơm tho - 10

Lực sĩ trong mắt các quý ông.

Xin hãy gần em thêm chút nữa!
Xin hãy gần em thêm chút nữa!

Vô tình chộp được những khoảnh khắc hài hước khó đỡ đến nỗi người chứng kiến cũng phải bối rồi.

Bấm xem >>