Đà Nẵng: Đã xác định 2 người lái ô tô trộm thảm cỏ

Pháp Luật 05/09/2018 - 19:53

2 người này đã mang trả nhưng thảm cỏ bị rách chứ không nguyên vẹn như ban đầu.

no image

Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Đà Nẵng xin thôi chức