Đà Nẵng sẽ lấy và công khai phiếu tín nhiệm lãnh đạo

26/10/2018 - 12:37 - Nguồn: nguoiduatin.vn Yêu cầu xóa tin

Theo Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng, người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập.

Ngày 26/10, theo Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Theo đó, HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp vào cuối năm 2018, dự kiến ngày 11 đến 13/12.

Tin nhanh - Đà Nẵng sẽ lấy và công khai phiếu tín nhiệm lãnh đạo

TP.Đà Nẵng sẽ lấy và công khai phiếu tín nhiệm lãnh đạo.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng của HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND. Đối với những người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì sẽ lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Đối với những người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp sẽ không lấy phiếu tín nhiệm.

Được biết, trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố sẽ ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập. Sau khi người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, Thường trực HĐND thành phố gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nếu có đến đại biểu HĐND thành phố.

Trường hợp đại biểu HĐND thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu HĐND có quyền đề nghị Thường trực HĐND thành phố yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND trình HĐND thành phố quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND thành lập Ban kiểm phiếu, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND.

Sau kỳ họp, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thường trực HĐND thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 3 cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.