Đà Nẵng: Triển khai nạo vét hệ thống thoát nước giảm thiểu ô nhiễm vào mùa mưa

Xã hội 27/12/2018 - 10:29

(Xây dựng) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai nạo vét hệ thống thoát nước trong năm 2019. --> (Xây dựng) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai nạo vét hệ thống thoát nước trong năm 2019. Đà Nẵng tập trung nạo vét các tuyến cống, mương thoát nước khu vực ven biển phía Đông. ...

(Xây dựng) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai nạo vét hệ thống thoát nước trong năm 2019.

Đà Nẵng tập trung nạo vét các tuyến cống, mương thoát nước khu vực ven biển phía Đông.

Trong đó tập trung vào việc nạo vét các tuyến cống và mương thoát nước tại khu vực ven biển phía Đông nhằm giảm thiểu ô nhiễm vào mùa mưa. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn thành phố, đặc biệt là hoạt động của các ghi chắn rác tại các cơ cấu tách dòng để đề xuất giải pháp tách rác, giảm thiểu tình trạng rác chảy ra biển.

Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố công tác quy hoạch chỉnh trang, xây dựng các khu đô thị mới đảm bảo các tiêu chí theo quy định, đặc biệt là tiêu chí hạ tầng thoát nước, hồ điều tiết; kiểm tra, đề xuất sửa chữa hoặc thay thế mới các tuyến cống đã hư hỏng, xuống cấp. Sớm hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND thành phố về ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, trình UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống... theo phân cấp quản lý, yêu cầu các cơ sở phải có phương án tách, xử lý dầu mỡ trong nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống của thành phố. Trường hợp phát hiện các đơn vị xả thải trực tiếp dầu mỡ vào hệ thống thoát nước của thành phố, đề nghị xử lý và yêu cầu các đơn vị có biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát việc đấu nối thoát nước và có kế hoạch nạo vét các tuyến cống thoát nước, mương sau nhà được giao phân cấp quản lý, đảm bảo khả năng thoát nước, không gây ngập úng trong mùa mưa; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa UBND các quận, huyện với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cty Thoát nước và Xử lý nước thải.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình thu gom, xử lý nước thải khu vực ven biển trong thời gian sớm nhất; đồng thời lập kế hoạch, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.

Nguyễn Tuấn