Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020

Xã hội 10/10/2020 - 09:16

Ngày mai (11-10), Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ họp Phiên trù bị trước khi bắt đầu phiên chính thức vào ngày 12-10-2020, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, với phương châm ''Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển''.

14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Đến nay, các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. Trên khắp các tuyến phố của Thủ đô đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích… tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi. Không chỉ khu vực nội thành, các huyện ngoại thành cũng tổ chức trang trí pano, Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ… trên các trục đường, tuyến đường chính và khu vực trung tâm để chào mừng Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, việc triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn, với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá thiết thực đã giúp TP đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong nhiệm kỳ mới, Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 10 chương trình công tác lớn. Trong đó, về xây dựng Đảng, TP đặt mục tiêu số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm là 9.000-10.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là trên 75% và tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm cũng là trên 75%.

14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội trong giai đoạn 2020-2025 là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP, triển khai mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh; Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô;

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng TP, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020 - ảnh 1

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cùng các đại biểu làm lễ khởi công Dự án xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh. Ảnh: P.Thảo

10 Chương trình công tác lớn

Nếu như nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội có 8 chương trình công tác, thì trong nhiệm kỳ mới này, dự kiến 10 Chương trình công tác lớn sẽ được triển khai. Trong đó, có ba chương trình mới là Chương trình phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đô thị và Chương trình đảm bảo an sinh xã hội và phát triển phúc lợi xã hội cho người dân.

Văn kiện trình Đại hội cũng nêu rõ, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết phải tiến hành đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt; kết hợp linh hoạt, hài hòa, tích cực, chủ động với những giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là TP kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Phương Thảo