Đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo

26/10/2018 - 14:55 - Nguồn: congthuong.vn Yêu cầu xóa tin
dai bieu hdnd tp da nang se bo phieu tin nhiem cac chuc danh lanh dao
Đà Nẵng sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thành phố

Theo đó, HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến từ ngày 11 - 13/12/2018.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Đối với trường hợp lãnh đạo giữ chức vụ trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng thì sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Tất cả những người được lấy phiếu tín nhiệm đều phải có báo cáo kê khai tài sản, thu nhập.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố ban hành kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; công văn đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập. Sau khi người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, thường trực HĐND thành phố gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (nếu có) đến đại biểu HĐND thành phố. Trường hợp đại biểu HĐND thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu HĐND có quyền đề nghị Thường trực HĐND thành phố yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Tại kỳ họp, thường trực HĐND trình HĐND thành phố quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thành lập ban kiểm phiếu, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét, thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của thường trực HĐND.

Sau kỳ họp, HĐND thành phố ban hành nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; thường trực HĐND thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 3 cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vũ Lê