Đại diện Việt Nam lọt vào Top 5 Mister Global tài năng

Giải trí 27/03/2014 - 17:23

Hữu Vi đã có một thành tích đáng nể tại các phần thi phụ của Mister Global 2014.

>> Xuất hiện thí sinh giống Bi Rain ở Mister Global